Zpracování a ochrana osobních údajů v souladu s GDPR

Celá řada principů vychází ze současných pravidel na ochranu údajů EU. Obecné nařízení o ochraně údajů má ale širší působnost, disponuje přísnějšími standardy a zahrnuje vysoké pokuty. Například vyžaduje nadstandardní souhlas pro používání údajů některých typů a rozšiřuje práva jednotlivců, pokud jde o přenositelnost údajů a přístup k nim. Dále zavádí účinnější vymáhací prostředky, které umožňují dozorovému úřadu za určitá porušení požadovat na společnostech pokuty ve výši až čtyř procent ročních tržeb.

Klíčové právní základy

Nařízení o ochraně údajů (GDPR) legitimizuje zpracovávání osobních údajů v mnoha případech. Dole uvádíme nejrelevantnější právní základy v rámci GDPR.

Základy Požadavky a dopady na produkty

Smluvní nezbytnost

 • Zpracování údajů musí být nezbytné pro provoz služby a definované ve smlouvě s dotčenými osobami.

Souhlas

 • Vyžaduje svobodně poskytnutý, specifický, informovaný a jednoznačný souhlas vyjádřený zjevným potvrzením.
 • Lidé mají právo souhlas odvolat a na toto právo musí být upozorněni.
 • Musí být vyjádřený osobou splňující zákonnou věkovou hranici v daném státu nebo autorizovaný rodičem či zákonným zástupcem.
 • Pro některé typy zpracování (např. speciální kategorie osobních údajů) je nutný výslovný souhlas.

Oprávněné zájmy

 • Firmy nebo třetí strany musejí mít oprávněné zájmy, které nejsou v rozporu s právy a zájmy dotčených osob.
 • Zpracování údajů musí být pozastaveno, pokud dotčená osoba vznese námitku.

Ochrana údajů je pro herní magazín Game Press prioritou. Dodržujeme současné právní předpisy EU týkající se ochrany údajů a stejně tak se zavazujeme k dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Adam Jacik – Game Press, se sídlem Měsíční 24, 466 01 Jablonec nad Nisou., IČ:71900764., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u M.Ú. Jablonec nad Nisou č.j. MUJNZU/5829/2010/V/3, sp. Značka:MUJNZU/5829/2010/V zastoupená Adamem Jacikem. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení

 

 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání newsletterů, v rámci marketingových a jiných soutěží. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu neurčitou, či nezbytně nutnou.
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například prostřednictvím kontaktního formuláře, zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: redakce zavináč gamepress.cz

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 2. Poskytovatel softwaru Facebook, Google, Seznam a.s..
 3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.